Oferta
1 Vacantes
 

Callosa de Segura / Alicante
Menos de 12.000
• Prestar el servei assignat complint els estàndards de qualitat i garantint l'atenció a les necessitats del centre.
• Gestiona l'aprovisionament general: aliments, utensilis, materials, etc.
• Realitza el procés de tractament i control dels aliments i higiene general.
• Elaborar el menú seguint els criteris marcats per la política de nutrició.
Sin estudios
1 Año