Oferta
5 Vacantes
 

Barcelona / Barcelona
18.000-24.000
Identificar taques o desperfectes de la roba, introducció de dades al programa informàtic de la tintoreria, classificar la roba per client llegint nom i/o codificació. Rentar segons les instruccions de la roba, planxar, doblegar roba, recollir roba de la rentadora i/o assecadora, estendre roba. Mantenir l'ordre i la neteja de la botiga. Classificar les comandes per data de sortida.
Otros
Sin Experiencia